Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík Praha 1 (CZ)

Chlapecký sbor Bruncvík vznikl v roce 2006, aby rozšířil zatím velmi malý počet těchto těles u nás. Své členy vede především k aktivnímu muzicírování. Kromě hudebního vzdělávání je důraz kladen také na všestranný rozvoj osobnosti každého člena a na týmovou spolupráci. Cílem sboru je vychovávat čestné, odvážné, pravdomluvné a kultivované muže. Důležitý je též komplexní rozvoj osobnosti.

Sbor pracuje v ucelených projektech, které se zaměřují na různé hudební styly a důležitá témata. Každoročně se tak představuje publiku na čtyřech až pěti ucelených tematických koncertech. Repertoár sboru zahrnuje hudbu všech historických období, která je vybírána tak, aby chlapce zaujala a aby jejich hlasům slušela. Zpívají gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, barokní písně a árie, ale s velkým nasazením třeba také písně Karla Hašlera nebo Osvobozeného divadla. Sbor věnuje velkou pozornost poznávání různých etnik a tradic prostřednictvím jejich hudební kultury (např. moravské, židovské, romské, polynéské či africké).

Mottem sboru je RADOST z hudby.

Kdy a kde?

6.5.2023 14:00 - 14:30
DPP Stage (Kampa)